Garantiordning

Til dig, der skal vælge installation

Hvis du benytter dig af el- og vvs-virksomheder, der er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne, er du dækket ind af TEKNIQs Garantiordning.

Dét giver dig tryghed som kunde.

Får du medhold i Ankenævnet for Tekniske Installationer, og anbefales installatøren ikke ankenævnets kendelse, indtræder TEKNIQs Garantiordning og dækker omkostninger ind til og med kr. 150.000 inkl. mødre.

Hvis installatøren har indbragt sagen for domstolene inden for 4 uger efter afsigelsen af ​​Ankenævnets kendelse, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor endelig dom tilbydes, hvis installatøren ikke har modtaget dommen.

Garantiordningen dækker, når virksomheden er medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne på det tidspunkt, hvor klagen modtages i Ankenævnet.

Garantiordningen dækker ikke i sager, hvor der klages over elinstallationsrapporter.