Kloak

Vi tilbyder kloakering, reparation og vedligeholdelse af kloaksystemer til både private og erhverv.
Vi kan ligeledes tilbyde at udføre gravearbejde udført med rendegraver eller minigraver.

Det kan være irriterende at få kloakproblemer, hvorfor det er en god idé at vedligeholde kloak-systemer.

Vi klarer bl.a:

  • Rensning af brønde og ledninger
  • Rensning af vejbrønde og køkkenbrønde
  • Afvanding fra carporte
  • Nedgravning
  • Nedgravning af vandledninger og stikledninger
  • Nedgravning af rørledninger til jordvarme
  • Opgravning i forbindelse med kloakarbejde
  • Underjordiske olietanke opgraves og udskiftes

Vi har en lokal Aut. Kloakmester vi arbejder sammen med.