Solvarme

Solvarmeanlæg er et anlæg, der udnytter solen og giver varmeenergi til brug i husholdningen.

For det meste er der tale om opvarmning af vand til bad, vask, opvask, gulvvarme mm.
Et solvarmeanlæg kan sammenkobles til alle typer af varmeanlæg, uanset om man bruger el, gas, olie, brænde, biobrændsel eller fjernvarme som primær varmekilde.

Til private hjem vil det mest optimale solvarmeanlæg dække hele sommerforbruget og forvarme vandet
resten af året.

Investering i et solvarmeanlæg vil tjene sig ind, idet et optimalt solvarmeanlæg vil dække ca. 60-70 % af den energi, der bruges til opvarmning af dit brugsvand.

Solenergien kan også bruges til rumopvarmning, hvilket vil kræve et større solvarmeanlæg. Dog skal man her være opmærksom på, at ydelsen på anlægget er væsentligt større om sommeren end om vinteren. De store mængder varme, der produceres om sommeren skal kunne aftages, dette kunne f.eks. bruges til opvarmning af swimmingpool eller kælder.