Fjernvarme

Det er vigtigt at fjernvarme anlægget er dimensioneret korrekt, så man undgår dyre ekstraregninger fra fjernvarmeværket, samt et unødigt højt varmeforbrug og dyre vedligeholdelsesomkostninger.

Service og vedligeholdelse af fjernvarmeanlæg.

Et fjernvarmeanlæg passer ikke bare sig selv. Det skal vedligeholdes og efterses med jævne mellemrum.

Med et fjernvarmeanlæg har du mulighed for at minimere dine varmeudgifter med en renlig og effektiv løsning. ​Det kræver blot at fjernvarmeanlægget er optimalt indstillet.

Få mere ud af din fjernvarme

L.F. VVS teknik kan hjælpe dig med vedligehold, servicering og installation af fjernvarme-anlæg og tilsluttet FJR Serviceordningen. Ordningen indeholder en række tekniske krav og specifikationer til selve arbejdet og kan kun udføres af servicemontører med ekspertise inden for fjernvarme.

  • Montering af radiatorer
  • Udskiftning af radiatorventiler
  • Etablering af gulvvarmesystemer
  • Udskiftning af cirkulationspumper
  • Udskiftning af vandvarmer
  • Udskiftning af termostater
  • Udskiftning af veksler
  • Udskiftning af varmtvandsbeholder

Vi er certificerede inden FJR-ordningen. Det vil sige, at vi har et meget stort kendskab til de forskellige fjernvarmeinstallationer – blandt andet i private hjem. Kort sagt.. ligesom din bil kommer til jævnlige​ serviceeftersyn, er det også en god ​idé at justere og vedligeholde din varmeinstallation.